Rekorlar

AÇIKLAMA KOD ÖLÇÜFİYAT
Test Aparatı4012 Test PointM12 X1,530
Test Aparatı4013 Test PointR 1/430
Test Aparatı4014 Test PointM14 X 1,530
Test Aparatı4015M12X1,530
Test Aparatı4016 Test PointM16 X 1,530
Test Aparatı4018 Test PointM18 X 1,542.5
Test Aparatı4021 Test PointR 1/247
Test Aparatı4022 Test PointM22 X 1,547.5
Hortum Adaptörü4120Push-in CouplingM10x1,0 - 6x1,0 mm25
Hortum Adaptörü4121Push-in CouplingR1/8 - 6x1,0 mm25
Hortum Adaptörü4122Push-in CouplingM12x1,5 - 6x1,0 mm25
Hortum Adaptörü4123Push-in CouplingR1/4 - 6X1,0 mm25
Hortum Adaptörü4124Push-in CouplingM14x1,5 - 6x1,0 mm30
Hortum Adaptörü4126Push-in CouplingM16x1,5 - 6x1,0 mm35
Hortum Adaptörü4129Push-in CouplingM22x1,5 - 6x1,0 mm48
Hortum Adaptörü4130 Push-in CouplingM10x1,0 - 8x1,0 mm32
Hortum Adaptörü4131 Push-in CouplingR1/8 - 8x1,0 mm32
Hortum Adaptörü4132 Push-in CouplingM12x1,5 - 8x1,0 mm32
Hortum Adaptörü4133 Push-in CouplingR1/4 - 8X1,0 mm32
Hortum Adaptörü4134 Push-in CouplingM14x1,5 - 8x1,0 mm35
Hortum Adaptörü4135 Push-in CouplingM16x1,5 - 8x1,0 mm35
Hortum Adaptörü4139 Push-in CouplingM22x1,5 - 8x1,0 mm54
Hortum Adaptörü4140 Push-in CouplingM26x1,5 - 8x1,0 mm80
Hortum Adaptörü 4141 Push-in CouplingM10x1,0 - 9x1,0 mm44
Hortum Adaptörü 4142 Push-in CouplingR1/8 - 9x1,0 mm44
Hortum Adaptörü 4143 Push-in CouplingM12x1,5 - 9x1,0 mm44
Hortum Adaptörü 4144 Push-in CouplingR1/4 - 9X1,0 mm44
Hortum Adaptörü 4145 Push-in CouplingM14x1,5 - 9x1,0 mm44
Hortum Adaptörü 4146 Push-in CouplingM16x1,5 - 9x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4147 Push-in CouplingM22x1,5 - 9x1,0 mm59
Hortum Adaptörü 4148 Push-in CouplingM26x1,5 - 9x1,0 mm
Hortum Adaptörü 4150 Push-in CouplingM10x1,0 - 10x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4151 Push-in CouplingR1/8 - 10x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4152 Push-in CouplingM12x1,5 - 10x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4153 Push-in CouplingR1/4 - 10X1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4154 Push-in CouplingM14x1,5 - 10x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4156 Push-in CouplingM16x1,5 - 10x1,0 mm45
Hortum Adaptörü 4159 Push-in CouplingM22x1,5 - 10x1,0 mm60
Hortum Adaptörü 4160 Push-in CouplingM26x1,5 - 10x1,0 mm
Hortum Adaptörü 4180 Push-in CouplingM10x1,0 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4181 Push-in CouplingR1/8 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4182 Push-in CouplingM12x1,5 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4183 Push-in CouplingR1/4 - 12X1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4184 Push-in CouplingM14x1,5 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4186 Push-in CouplingM16x1,5 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4189 Push-in CouplingM22x1,5 - 12x1,5 mm48
Hortum Adaptörü 4190 Push-in CouplingM26x1,5 - 12x1,5 mm90
Hortum Adaptörü 4196M26x1,5 - 14X2,0 mm72.5
Hortum Adaptörü 4198M22x1,5 - 14x2,0 mm75
Hortum Adaptörü 4192 Push-in CouplingR3/8 - 12x1,5 mm
Hortum Adaptörü 4206 Push-in CouplingM16x1,5 - 15x1,5 mm70
Hortum Adaptörü 4209 Push-in CouplingM22x1,5 - 15x1,5 mm75
Hortum Adaptörü 4210 Push-in CouplingM26x1,5 - 15x1,5 mm95
Hortum Adaptörü 4226 Push-in CouplingM16x1,5 - 16x2,0 mm75
Hortum Adaptörü 4229 Push-in CouplingM22x1,5 - 16x2,0 mm80
Hortum Adaptörü 4230 Push-in CouplingM26x1,5 - 16x2,0 mm100
Üç yönlü T42406X1,0 mm
Üç yönlü T42428x1,0 mm
Üç yönlü T424410x1,0 mm
Üç yönlü T424612x1,5 mm
Çift yönlü Hortum Adaptörü4280 Egual Tube Connector6x1,0 mm40
Çift yönlü Hortum Adaptörü4281 Egual Tube Connector8x1,0 mm45
Çift yönlü Hortum Adaptörü4282 Egual Tube Connector9x1,0 mm55
Çift yönlü Hortum Adaptörü4285 Egual Tube Connector10x1,0 mm60
Çift yönlü Hortum Adaptörü428614X2,0 mm90
Çift yönlü Hortum Adaptörü4287 Egual Tube Connector12x1,0 mm65
Çift yönlü Hortum Adaptörü4288 Egual Tube Connector15x1,0 mm95
Çift yönlü Hortum Adaptörü4289 Egual Tube Connector16x1,0 mm100
Çift yönlü Düşürücü 4290 Tube Connector8x1,0 -6x1,0 mm47
Çift yönlü Düşürücü 4292 Tube Connector10x1,0 -6x1,0 mm57
Çift yönlü Düşürücü 4294 Tube Connector10x1,0 -8x1,0 mm60
Çift yönlü Düşürücü 4295 Tube Connector12x1,5 -8x1,0 mm65
Çift yönlü Düşürücü 4296 Tube Connector12x1,5 -10x1,0 mm67.5
Üç yönlü T 42406X1,0 mm60
Üç yönlü T 42428x1,0 mm70
Üç yönlü T 42439x1,5 mm85
Üç yönlü T 424410x1,0 mm95
Üç yönlü T 424612x1,5 mm100
Üç yönlü T 42526x1-8x1-6x170
Üç yönlü T 42548x1 - 6x1 - 8x170
Üç yönlü T 425610x1 - 8x1 -10x195
Üç yönlü T 425812x1,5 - 10x1 - 12x1,5100
Üç yönlü T 426010x1 - 6x1 - 10x1 95
Üç yönlü T 426212x1,5 - 8x1 - 12x1,5100
Dört yönlü T Birleştirici44803 Way Egual TM16x1,5
Üç yönlü T 44823 Way Egual T8x1,0 mm
Üç yönlü T 82843 Way Egual T10x1,0 mm
Üç yönlü T 44863 Way Egual T12x1,5 mm
Düz Adaptör 4300Pulug - In m10x1,030
Düz Adaptör 4301Pulug - In R1/830
Düz Adaptör 4302Pulug - In M12X1,530
Düz Adaptör 4303Pulug - In R1/430
Düz Adaptör 4304Pulug - In M14X1,530
Düz Adaptör 4306Pulug - In M16X1,545
Düz Adaptör 4307R 3/840
Düz Adaptör 4308Pulug - In M22X1,560
Düz Adaptör 4309Pulug - In M26X1,570
90 Dirsek Hortum Adaptör440190 Push-in Coupling6x1043
90 Dirsek Hortum Adaptör440290 Push-in Coupling8x1045
90 Dirsek Hortum Adaptör440490 Push-in Coupling9x1,557
90 Dirsek Hortum Adaptör440590 Push-in Coupling10x1,557
90 Dirsek Hortum Adaptör440690 Push-in Coupling12x1,557
90 Dirsek Hortum Adaptör440790 Push-in Coupling15x1,580
90 Dirsek Hortum Adaptör440890 Push-in Coupling16x2,082
Dirsek 4410Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 6x1,0 mm55
Dirsek 4412Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 6x1,0 mm65
Dirsek 4414Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 8x1,0 mm60
Dirsek 4416Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 8x1,0 mm70
Dirsek 4418Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 9x1,5 mm70
Dirsek 4420Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 9x1,5 mm75
Dirsek 4422Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 10x1,5 mm68
Dirsek 4424Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 10x1,5 mm76
Dirsek 4426Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 12x1,5 mm75
Dirsek 4428Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 12x1,5 mm80
Dirsek 4430Adjustable Stud ElbowM16x1,5 -15x1,5 mm95
Dirsek 4432Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 15x1,5 mm100
Dirsek 4434Adjustable Stud ElbowM16x1,5 - 16x2,0 mm95
Dirsek 4436Adjustable Stud ElbowM22x1,5 - 16x2,0 mm100
Üç Yollu T M16 Orta Bacak 4452 Union T M16 Mid Leg50
Üç Yollu T M16 Orta Bacak 4454 Union T M16 Mid Leg50
Üç Yollu T Harekerli yan Bacak 4990M16x1,5 - M16x1,560
Üç Yollu T Harekerli yan Bacak 4992M22x1,5 - M16x1,565
Üç Yollu T Harekerli yan Bacak 4994M16x1,5 - M16x1,560
Üç Yollu T Harekerli yan Bacak 4996M22x1,5 - M16x1,565
Üç Yollu T4465 Union T R1/4 - R1/4- R1/445
Üç Yollu T M16X1,5 -M15X1,5-M16X1,54466 Union T45
Üç Yollu T4470 Union T M12X1,5 -M12X1,5-M12X1,745
Üç Yollu T4471 Union T M22X1,5 -M22X1,5-M22X1,860
Üç Yollu T4462 Union T M12X1,5 -M12X1,540
Üç Yollu T4464 Union T M16X1,5 -M12X1,548
Üç Yollu T4468 Union T M16X1,5 -M15X1,5-M16X1,555
Üç Yollu T4469 Union T M22X1,5 -M15X1,5-M16X1,660
Üç Yollu T4472 M22X1,5 -M22X1,5-M22X1,595
Dört Yollu T Kuruva 4476 4 Way Cross BlockM 16x1,555
Dört Yollu T Kuruva 4478 4 Way Cross BlockM 22x1,560
Redüksiyon Beyaz4562D Transfer AdapterM16x1,5 - M22x1,520
Redüksiyon Beyaz4563D Transfer AdapterM 22X1,5 - R1/420
Redüksiyon Beyaz4564D Transfer AdapterM 16X1,5 - R1/420
Redüksiyon Beyaz4565 Transfer AdapterM14X1,5 - M14X1,5
Redüksiyon Beyaz4566 Transfer AdapterM22X1,5 - M16X1,5
Redüksiyon Beyaz4569 Transfer AdapterM26X1,5 - M22X1,5
Redüksiyon Beyaz4570D Transfer AdapterM16X1,5 -R1/450
Redüksiyon 4571 Transfer AdapterM18X1,5 -R1/4
Şasi Geçiş Bağlantısı 4572Bulkhead CouplingM12x1,5 - M12x1,545
Şasi Geçiş Bağlantısı 4576Bulkhead CouplingM16X1,5 - M16X1,555
Şasi Geçiş Bağlantısı 4577Bulkhead CouplingM18X1,5 - M18X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı 4578Bulkhead CouplingM16X1,5 - M18X1,560
Şasi Geçiş Bağlantısı 4579Bulkhead CouplingM18X1,5 - M22X1,565
Şasi Geçiş Bağlantısı 4580Bulkhead CouplingM22X1,5 - M16X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı 4581M22X1,5 - M18X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı 4586Bulkhead CouplingM16X1,5 - M22X1,575
Şasi Geçiş Bağlantısı 4589Bulkhead CouplingM22X1,5 - M22X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı 4590M26X1,5 - M22X1,6115
Şasi Geçiş Bağlantısı 4596Bulkhead CouplingM26X1,5 - M22X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4572DBulkhead CouplingM12x1,5 - M12x1,530
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4576DBulkhead CouplingM16X1,5 - M16X1,530
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4577DBulkhead CouplingM18X1,5 - M18X1,531
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4578DBulkhead CouplingM16X1,5 - M18X1,531
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4579DBulkhead CouplingM18X1,5 - M22X1,532
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4580DBulkhead CouplingM22X1,5 - M16X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4581DM22X1,5 - M18X1,5
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4586DBulkhead CouplingM16X1,5 - M22X1,532
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4589DBulkhead CouplingM22X1,5 - M22X1,532
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4590DM26X1,5 - M22X1,632
Şasi Geçiş Bağlantısı Beyaz4596DBulkhead CouplingM26X1,5 - M22X1,547
Şasi Geçiş Dirseği 4605 Bulkhead ElbowM12x1,5 - M12x1,535
Şasi Geçiş Dirseği 4606 Bulkhead ElbowM16X1,5 - M16X1,545
Şasi Geçiş Dirseği 4616 Bulkhead ElbowM22X1,5 - M16X1,550
Şasi Geçiş Dirseği 4638M22X1,5 - M22X1,570
90 Konik Şasi GeçişDirsegi 461290 Conical ElbowM12x1,5 - M18x1,5
90 Konik Şasi GeçişDirsegi 461790 Conical ElbowM16X1,5 - M16X1,5
90 Konik Şasi GeçişDirsegi 461890 Conical ElbowM16X1,5 - M18X1,555
90 Konik Şasi GeçişDirsegi 462290 Conical ElbowM22X1,5 - M22X1,5
90 Konik Şasi GeçişDirsegi 462690 Conical ElbowM22X1,5 - M18X1,560
90 Şasi GeçişDirsegi463690 ElbowM22X1,5 - M18X1,5100
90 Şasi GeçişDirsegi463890 ElbowM22X1,5 - M22X1,5
0 Ringli Blokaj Somunu 4642 Locking NutM12 x 1,57.5
0 Ringli Blokaj Somunu 4644 Locking NutM14X1,58
0 Ringli Blokaj Somunu 4646 Locking NutM16X1,512
0 Ringli Blokaj Somunu 4648M18X1,513
0 Ringli Blokaj Somunu 4649 Locking NutM22X1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4678Connection AdapterM16X1,5 - M12X1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4682Connection AdapterM12x1,5 - M18x1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4684Connection AdapterM14X1,5 - M18X1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4689Connection AdapterM16X1,5 - M18X1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4684Connection AdapterM22X1,5 - M18X1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4679Connection AdapterR3/8 - R3/4
Konik Baglantı Adaptörü 4683Connection AdapterM12x1,5 - M14x1,5
Konik Baglantı Adaptörü 4686Connection AdapterM18X1,5 - R3/8
Konik Baglantı Adaptörü 4690Connection AdapterM14X1,5 - R1/8
Konik Baglantı Adaptörü 4692Connection AdapterM18X1,5 - R1/8
Konik Baglantı Adaptörü 4693Connection AdapterM22X1,5 - M14X1,5
Nipel Beyaz4694Bulkhead CouplingM18X1,5 - M18X1,5
Nipel Beyaz4695Bulkhead CouplingM20X1,5 - M20X1,5
Nipel Beyaz4696Bulkhead CouplingM22X1,5 - R1/4
Nipel Beyaz4697Bulkhead CouplingM16X1,5 - R3/8
Nipel Beyaz4698Bulkhead CouplingM26X1,5 - M16X1,5
Nipel Beyaz4699Bulkhead CouplingM16X1,5 - M16X1,5
Nipel Beyaz4700Bulkhead CouplingM22X1,5 - M16X1,5
Nipel Beyaz4707M22X1,5 - M22X1,5
Manşon4762 Socket JointM12X1,520
Manşon4764 Socket JointM14X1,524
Manşon4766 Socket JointM16X1,525
Manşon4769 Socket JointM22X1,540
Manşon4770 Socket JointR1/424
Manşon4771 Socket JointR3/8
Manşon4772 Socket JointR1/2
Manşon Beyaz4762d Socket JointM12X1,515
Manşon Beyaz4764d Socket JointM14X1,516
Manşon Beyaz4766d Socket JointM16X1,515
Manşon Beyaz4769d Socket JointM22X1,518
Manşon Beyaz4770d Socket JointR1/416
Manşon Beyaz4771d Socket JointR3/815
Manşon Beyaz4772d Socket JointR1/225
Kör Tapa4812 PlugM12X1,515
Kör Tapa4813R1/415
Kör Tapa4814 PlugM14X1,516
Kör Tapa4816 PlugM16X1,516
Kör Tapa4818M18X1,520
Kör Tapa4822 PlugM22X1,522
Kör Tapa4824 PlugR1/2
Kör Tapa Beyaz4812d PlugM12X1,59
Kör Tapa Beyaz4813dR1/49
Kör Tapa Beyaz4814d PlugM14X1,59
Kör Tapa Beyaz4816d PlugM16X1,510
Kör Tapa Beyaz4818dM18X1,511.5
Kör Tapa Beyaz4822d PlugM22X1,512.5
Kör Tapa4824 PlugR1/212.5
Tüp Tahliye Valfi 4836 Drain ValveR1/230
Tüp Tahliye Valfi 4838 Drain ValveM22X1,530
0 Ringli Pul 4842WasherM125.5
0 Ringli Pul 4843R1/46
0 Ringli Pul 4844WasherM146.5
0 Ringli Pul 4846WasherM167.5
0 Ringli Pul 4849WasherM229
Körük Nipeli beyaz4684 Bellows NippleM22X1,5 - M18X1,518
Körük Nipeli beyaz4888 Bellows NippleM16X1,5 - M18X1,517
Körük Nipeli beyaz4895M20X1,5 - M20X1,518
Körük Nipeli beyaz4696 Bellows NippleM22X1,5 - R1/425
Körük Nipeli beyaz4697 Bellows NippleM16X1,5 - R3/425
Körük Nipeli beyaz4699M16X1,5 - M18X1,518
Körük Nipeli beyaz4700M22X1,5 - M16X1,518
Üç Yollu T Yan Bacak4966Union T Side LegM16X1,5 - M16X1,560
Üç Yollu T Yan Bacak 4970Union T Side LegM22X1,5 - M16X1,565
Üç Yollu T Yan Bacak 4972M22X1,5 - M22X1,595
F Dirsek Birleştirici4890m16x1,575
90 dirsek L Birleştirici4484m16x1,550